Καθημερινή Πολιτική Εφημερίδα

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Οι παρόντες όροι αποτελούν τους Όρους της Σύμβασης Χρήσης της υπηρεσίας «ΦΙΛΕΛΕΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ».
Οι παρόντες όροι της Σύμβασης Χρήσης (ή «Σύμβαση») θα διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας «ΦΙΛΕΛΕΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ», καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fileleftheros.gr  
Με τη χρήση της ιστοσελίδας fileleftheros.gr, και των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτό, ο χρήστης δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή και δέσμευσή του από τους παρακάτω όρους χρήσης και για το λόγο αυτό καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών τους μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Ορισμός

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ , η Υπηρεσία και το περιεχόμενο της Υπηρεσίας ανήκουν στην εταιρία "ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Πανεπιστημίου 56.  Υπεύθυνος Επικοινωνίας είναι  ο κος Ρωμανός Πεκμεστζής – Μαυρίδης (τηλ. 2114097898, email:  info@fileleftheros.gr.
Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη/στρια να διαβάσει ηλεκτρονικά την έντυπη έκδοση της εφημερίδας ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ. Επίσης του δίνεται η δυνατότητα για την αίτηση συνδρομής έντυπης έκδοσης και λήψης αυτής σε ορισμένο από τον ίδιο σημείο παραλαβής.

Εγγραφή στην Υπηρεσία και χρήση αυτής

Όταν πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στην Υπηρεσία, διαλέγετε έναν κωδικό και δίνετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και άλλες πληροφορίες. Υποχρεούστε να καταχωρείτε αληθείς, ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες κατά την εγγραφή σας και, αν χρειαστεί λόγω αλλαγών στα στοιχεία, να αναφέρετε τα νέα στοιχεία ώστε να διατηρούνται τα στοιχεία σας αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Έχετε την υποχρέωση να διατηρείτε τον κωδικό σας μυστικό. Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ δεν πρόκειται να προβεί σε  καμία επεξεργασία των δεδομένων σας. Επίσης η χρησιμοποίηση κρυπτογράφησης, καθώς επίσης και του πρωτοκόλλου https (Hypertext Transfer Protocol  for secure communication over a computer network) και διαφόρων άλλων μεθόδων εξασφαλίζουν την ακεραιότητα αυτών.

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. παρέχει στους χρήστες την Υπηρεσία, μόνο κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα  τον ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ Α.Ε. για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών-επισκεπτών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Η Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο :
(α) για νόμιμους σκοπούς,
(β) σύμφωνα με τους παρόντες όρους .
Η Υπηρεσία παρέχεται μόνο για προσωπική χρήση. Για περιπτώσεις εταιριών ή οργανισμών παρακαλώ επικοινωνήστε με την  Εμπορική Διεύθυνση στην οδό Πανεπιστημίου 56, Υπεύθυνος Επικοινωνίας : κος Ελευθέριος Παπαϊωάννου, τηλέφωνο επικοινωνίας : 2114102008.
Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή διακοπής μέρους της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, των συνδρομών, των τιμών, των ωρών διαθεσιμότητας, του εξοπλισμού ή του λογισμικού που απαιτείται για την πρόσβαση ή τη χρήση της υπηρεσίας. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει  ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες ή την πρόσβασή  των χρηστών/στριων  σε μέρος ή ολόκληρη την Υπηρεσία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Υπηρεσία,  περιλαμβάνει υλικά, σήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων προσώπων. Χωρίς να περιορίζεται η έκταση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της  Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.

 • στο περιεχόμενο των δημοσιευμάτων,
 • στο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στη Υπηρεσία ,
 • στην επιλογή, συντονισμό και σχεδιασμό του της ιστοσελίδας fileleftheros.gr και στα δημοσιεύματα που περιλαμβάνονται σε αυτό, και
 • στα σήματα που χρησιμοποιούνται με την Υπηρεσία.

Τα δημοσιεύματα είναι διαθέσιμα από την Υπηρεσία αποκλειστικά για προσωπική χρήση μόνο από την Υπηρεσία,  και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά και δεν μπορούν να τροποποιηθούν, αποκωδικοποιηθούν, αναδιανεμηθούν, πωληθούν, προβληθούν δημόσια, να παραχωρηθεί για αυτά άδεια σε τρίτους, να αποτελέσουν αντικείμενο μίσθωσης, μετάφρασης ή να παραδοθούν σε τρίτο πρόσωπο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή να τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Δικαιούχων.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Συνδρομές

Η πρόσβαση στην Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους τελικούς χρήστες (end users) που θα είναι συνδρομητές σε αυτήν . Οι λεπτομέρειες ως προς την τιμολόγηση υπηρεσιών  είναι αναρτημένες σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα μας fileleftheros.gr στην ενότητα «Συνδρομές» .
Η Υπηρεσία δεν παρέχει καμία επιστροφή τελών σε περίπτωση πρόωρης ακύρωσης από πλευράς του χρήστη της συνδρομής.
Ο τρόπος πληρωμής γίνεται είτε με αντικαταβολή, είτε μέσω της Υπηρεσίας e-pos της Τραπέζης Πειραιώς με την χρήση χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας.  Να σημειωθεί ότι όλα τα δεδομένα των καρτών δεν κρατούνται από τον ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ Α.Ε., αλλά μόνο από την Τράπεζα Πειραιώς μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος σύνδεσης με την ιστοσελίδα της Τράπεζας.
Η Ανανέωση των Συνδρομών γίνεται : Κατόπιν εντολής του συνδρομητή και είτε μέσω

Μη ύπαρξη εγγυήσεων

(A) Η Υπηρεσία, παρέχεται ως έχει χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, αναφερομένων ενδεικτικά εγγυήσεων τίτλου ιδιοκτησίας, μη παραβιάσεων , μη ανάμειξης, ακρίβειας στοιχείων , ακρίβεια μετάφρασης, διαθεσιμότητας, έγκαιρης παράθεσης στοιχείων , εμπορικότητας ή καταλληλόλητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, εξαιρουμένων των εγγυήσεων που παρέχονται από το εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση και δεν είναι δυνατόν από το δίκαιο αυτό να εξαιρεθούν , περιορισθούν ή μεταβληθούν.
(B)ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.  ούτε οι  συνεργάτες του εγγυώνται ότι η Υπηρεσία θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, εγκαίρως ή χωρίς σφάλματα. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στην Υπηρεσία. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Υπηρεσία αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της Υπηρεσίας, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλόλητά αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών.  Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη να χορηγήσει αποζημίωση ή επιστροφή των τελών χρήσης λόγω του ότι δεν επετεύχθη η σύνδεση  του στην ιστοσελίδα ή δεν κατέστη δυνατό να δει ο χρήστης την εφημερίδα  ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ για λόγους που αφορούν τον ίδιο ή την σύνδεσή του. Ο χρήστης θα έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει τη σύνδεση και τη διατήρηση αξιόπιστης σύνδεσης με το διαδίκτυο, τυπικώς μέσω ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (internet service provider).

Παρακολούθηση Υπηρεσιών

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.  έχει  το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να παρακολουθούν την λειτουργία της Υπηρεσίας προκειμένου :
(i) να επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση των χρηστών με τους όρους χρήσης της παρούσας σύμβασης και
(ii) να ελέγχει αν τηρούνται οι επιβαλλόμενοι από τις αρμόδιες αρχές νόμοι και κανονισμοί .

Χωρίς να περιορίζονται τα ανωτέρω δικαιώματα, ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.  έχει  το δικαίωμα να αφαιρεί  κάθε περιεχόμενο της Υπηρεσίας το οποίο, κατά την ευχέρεια των αρμοδίου  υπηρεσιών του, θα θεωρείται ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Αναθεώρηση των όρων χρήσης

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να μεταβάλει οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης της Υπηρεσίας οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο. Οι χρήστες θα ειδοποιούνται αποτελεσματικά για την μεταβολή

(i) με ειδική σήμανση των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης στην ιστοσελίδα fileleftheros.gr  
ή

(ii) με οποιονδήποτε άλλο μέσο κρίνεται επαρκές για την ενημέρωση ενός μέσου ως προς τους νέους Όρους Χρήσης.

Καταγγελία Σύμβασης Χρήσης Υπηρεσίας

Είτε ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. είτε ο χρήστης θα μπορούν να καταγγείλουν οποτεδήποτε τη σύμβαση για τη χρήση της Υπηρεσίας.  Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. έχει το δικαίωμα της άμεσης λύσης της σύμβασης χρήσης σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, όπως θα ισχύουν κάθε φορά. Εάν ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. παύσει το λογαριασμό του χρήστη , δεν θα υπάρξει κανενός είδους επιστροφή τιμήματος.

Άλλοι Όροι

 • Οι παρόντες όροι για τη χρήση της Υπηρεσίας αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία του χρήστη όσον αφορά την παροχή της Υπηρεσίας και υπερισχύουν και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συμφωνία, γραπτή ή προφορική με τον ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ Α.Ε. όσον αφορά την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.  Ως προς την επίλυση τυχόν διαφορών από το περιεχόμενο των κειμένων, άρθρων, και γενικότερα των δημοσιευμάτων που παρέχονται στην Υπηρεσία  , θα εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο , το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχετικές διεθνείς συνθήκες και αρμόδια για την επίλυση και εκδίκαση των διαφορών θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος είτε από το συνδρομητή είτε από τον ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ Α.Ε.  έναντι του άλλου μέρους, θα θεωρείται πάντα προσωρινή και δεν θα συνιστά, ούτε θα μπορεί να ερμηνευθεί ότι συνιστά, μετατροπή της παρούσας σύμβασης, ή παραίτηση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω από οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμά του.
 • Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων  και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες,  οι οποίες και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του fileleftheros.gr και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη-επισκέπτη. Αποστολή cookies εκτελείται όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα  fileleftheros.gr. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης-επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.

 • Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη τουfileletheros.gr. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας.
 • O ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. είναι δυνατόν να αξιοποιεί τα cookies για διαφόρους λόγους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής:
 • Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του fileletheros.gr ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα του fileletheros.gr καθώς και για τη στιγμιαία καταγραφή των τάσεων της κοινής γνώμης.  Με αυτά τα cookies δε γίνεται να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας. Απλώς μας παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποια σημεία της ιστοσελίδας μας ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας, καθώς κι αν αυτοί έχουν κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή τους. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα cookies, ώστε να δοκιμάζουμε διαφορετικά σχέδια και χαρακτηριστικά για την ιστοσελίδα μας
 •  Για λόγους marketing ώστε να μετράμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στην ιστοσελίδα μας, το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, καθώς επίσης για την εμφάνιση διαφημίσεων σχετικών με το fileleftheros.gr σε άλλους ιστότοπους, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του χρήστη στοfileleftheros.gr.
 • Δυνατότητα παρουσίασης και λειτουργίας διαφημιστικών μηνυμάτων (banners).  Τα διαφημιστικά cookies βοηθούν στην επιλογή διαφημίσεων με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Βοηθούν επίσης, ώστε να μην επιτρέπουν στις ίδιες διαφημίσεις να ξαναπροβάλλονται σε εσάς συνεχώς.
 • Cookies κοινωνικής δικτύωσης.  Τα cookies κοινωνικής δικτύωσης δίνουν την δυνατότητα να μοιράζετε ο χρήστης να μπορεί να μοιράζετε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του fileleftheros.gr με τους φίλους του μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Χάρη στα cookies κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε ο χρήστης  να μοιράζετε το περιεχόμενο αυτό εύκολα και χωρίς προβλήματα.
 • Σε περίπτωση που ο χρήστης/στρια επιθυμεί, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποκλείσει ή να ελαχιστοποιήσειτην χρήση των   cookies στην συσκευή του.  Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή του. Σε περίπτωση που ο χρήστης/στρια επιθυμεί μπορεί να επισκεφτεί τον ιστότοπο : http://www.allaboutcookies.org για περισσότερες πληροφορίες γενικά σχετικά με την χρήση των cookies. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αν ο χρήστης/στρια επιλέξει την απόρριψη χρήσης cookies, ενδέχεται ορισμένες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας να μην λειτουργούν σωστά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

O ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.  δεν συλλέγει κάποιο προσωπικό δεδομένο με την απλή περιήγηση στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της.  Τα όποια δεδομένα συλλέγονται  στις περιπτώσεις της αποστολής ενημερωτικών επιστολών (emails) καθώς και διαφόρων διαδικτυακών ερευνών (ψηφοφορίες), γίνονται με την συναίνεση του χρήστη/στριας και τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας μέσω ισχυρής κρυπτογράφησης καθώς και άλλων μεθόδων όπως  (εφαρμογή μεθόδων ψευδωνυμοποίησης ) για την διαφύλαξη της ακεραιότητάς τους. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Α.Ε., υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).  Επίσης τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 216/679.  Σε κάθε περίπτωση ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.  Η  χρήση/επίσκεψη  των ιστοσελίδων μας, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.